Která stavební spořitelna má nejrychlejší tarif?

19. úno. 2015

Když se řekne „stavební spoření“, většině lidí se vybaví výhodné spoření se státní podporou. Stavební spoření je však určeno především pro financování bytových potřeb. Na první pohled by se mohlo zdát, že dnešní nízké úrokové sazby stavebnímu spoření nepřejí. Ale je tomu vskutku tak? Klient, který dnes uzavře smlouvu o stavebním spoření si tak může do budoucna zajistit levný úvěr s nízkou úrokovou sazbou. A to i v případě, kdy sazby na trhu porostou.

Výhody přiděleného úvěru

Pokud klient stavební spořitelny určitou dobu spoří, získá nárok na přidělení úvěru ze stavebního spoření, který se někdy označuje jako přidělený úvěr. Zda klient tento úvěr využije, nebo zda bude dále spořit, je na jeho rozhodnutí. Stavební spořitelna však má povinnost přidělený úvěr nabídnout.

Čím je úvěr ze stavebního spoření výjimečný? Úrokovou sazbou! Ze zákona úroková sazba přiděleného úvěru nesmí převýšit úrokovou sazbu z vkladů o více než tři procentní body. Navíc musí být úroková sazba sjednána ve smlouvě o stavebním spoření. Takže ten, kdo dnes uzavře smlouvu o stavebním spoření, má v této smlouvě nejen úrokovou sazbu z vkladů, ale také tam najde, jak bude úročen jeho úvěr, na který získá v budoucnu nárok.

Stavební spořitelny dnes snižují úrokové sazby, což se přirozeně nelíbí těm, kdo chtějí u stavební spořitelny pouze zhodnocovat své peníze. Radost však mohou mít ti, kdo v budoucnu plánují čerpat úvěr ze stavebního spoření. Dnešní rekordně nízké úrokové sazby nevydrží na věky. Když za několik let sazby vzrostou, zdraží se i dnes tak levné hypotéky. Úroková sazba sjednaná ve smlouvě o stavebním spoření však zůstane.

Úvěr ze stavebního spoření je třeba plánovat

Aby klient získal úvěr ze stavebního spoření, musí nejprve určitou dobu spořit. To je největší bolestí úvěru ze stavebního spoření. Čekací doba na přidělení je různá, závisí na podmínkách konkrétního tarifu stavební spořitelny, ale vždy jde o několik let. Ze zákona nesmí být tato doba kratší než dva roky.

Pokud chce někdo využít úvěr ze stavebního spoření, musí plánovat na několik let dopředu. To dnes bohužel není obvyklé. To je zřejmě hlavním důvodem, proč většina klientů využívá překlenovacích úvěrů. Překlenovací úvěr je sice dražší (jeho úroková sazba není nijak regulována), ale klient jej může získat kdykoli.

Podmínky pro přidělení úvěru

Čekací doba na přidělení úvěru ze stavebního spoření závisí na podmínkách stavební spořitelny. Vždy však platí, že úvěr je přidělen po splnění následujících podmínek:

  1. Spoření trvá alespoň dva roky,
  2. na smlouvě je naspořena předepsaná částka,
  3. hodnotící číslo smlouvy dosáhlo předepsané hodnoty a
  4. klient vyslovil s přidělením souhlas.

Nejvíce otazníků budí třetí podmínka. Málokdo ví, jak se vlastně počítá hodnotící číslo (někdy také nazývané parametr ohodnocení, ukazatel zhodnocení, bodové hodnocení nebo ohodnocovací číslo). Každá spořitelna má svůj vzorec pro jeho výpočet, a ten je uveden nevšeobecných obchodních podmínek. Výpočet není složitý, je však poměrně pracný.

Jak získat přidělení co nejdříve?

Z podmínek pro přidělení úvěru je zřejmé, že úvěr není možno získat dříve než za dva roky. Druhá podmínka vyžaduje, aby klient naspořil předem stanovenou částku. Dnes to bývá 35 nebo 50 % cílové částky. Je sice možné vložit na účet stavebního spoření jednorázově požadovanou částku, ale ani poté není vyhráno. Hodnotící číslo totiž narůstá postupně. Nejrychleji však roste tehdy, když klient vloží všechny vklady na samotném počátku a dále již nespoří. Stavební spořitelny takové jednorázové vklady umožňují, a je to nejrychlejší způsob jak získat úvěr.

V Tabulce 1 je porovnání čekací doby na přidělení úvěru u takového rychle spořícího klienta. Při výpočtu byla předpokládána cílová částka 300 tis. Kč a klient učinil první vklad ve výši částky potřebné pro přidělení. První vklad je tedy ve výši 35 % až 50 % cílové částky, podle podmínek stavební spořitelny. Dále již klient nespoří a pouze čeká na přidělení.

Tabulka 1: Čekací doba na přidělení při cílové částce 300 000 Kč a počáteční jednorázové úložce ve výši částky potřebné pro přidělení

Spořitelna a tarif První úložka

(v % cílové částky a v Kč)

Čekací doba (měsíce)
RSTS S 141 40% 120 000 27
MPSS Optimal rychlá 40% 120 000 33
SSČS Standard 35% 105 000 38
WÜST ProÚvěr OZ-U 40% 120 000 42
RSTS U 142 40% 120 000 44
MPSS Optimal standardní 40% 120 000 45
ČMSS MULTI 15 35% 135 000 47
ČMSS Garant 15 45% 105 000 48
RSTS U 143 35% 105 000 50
WÜST ProSpoření OF-S 40% 120 000 50
ČMSS MULTI 20 35% 105 000 55
WÜST ProÚvěr OY-U 50% 150 000 56
MPSS Optimal pomalá 40% 120 000 66
ČMSS MULTI 25 35% 105 000 68
ČMSS MULTI 30 35% 105 000 92

Zdroj: stavebky.cz

Z Tabulky 1 je patrný velký rozdíl mezi jednotlivými nabídkami stavebních spořitelen. Stojí za povšimnutí, že rozdíly jsou jak v čekací době, tak i v částce, kterou stavební spořitelny vyžadují pro přidělení. Přitom neexistuje souvislost mezi výší naspořené částky potřebné pro přidělení a čekací dobou. Nelze také jednoznačné říci, který tarif je nejvýhodnější, protože kromě čekací doby a minimální částky potřebné pro přidělení hrají také významnou roli úrokové sazby. Proto není výběr vhodného tarifu pro financování úvěrem vůbec jednoduchý.

Největší rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším tarifem nabízí Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS). Zatímco v nejrychlejším tarifu Multi 15 dojde k přidělení úvěru za necelé 4 roky, u nejpomalejšího Multi 30 je nutno čekat téměř dvakrát tak dlouho.

Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) má velmi přehlednou nabídku tří tarifů, které se liší rychlostí, což mají také ve svém názvu. V rychlém tarifu lze získat přidělení za 33 měsíců, v nejpomalejším pomalém za 66 měsíců.

Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) nabízí absolutně nejrychlejší tarif S 141, přidělení lze získat již za 27 měsíců. Paradoxně je tento tarif určen především pro spoření.

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) má v nabídce jediný tarif, který patří mezi ty rychlejší. Mezi tarify s povinným naspořením 35 % je vůbec nejrychlejší.

Wüstenrot stavební spořitelna (WÜST) má od ledna letošního roku v nabídce celkem čtyři tarify, přičemž jeden z nich (PÚ Tarif OF-P) není nabízen samostatně, ale pouze v kombinaci s překlenovacím úvěrem. Ze zbylých je nejrychlejší ProÚvěr OZ-U, který dosáhne přidělení za 42 měsíců. Velmi zajímavý je tarif ProÚvěr OY-U, který má dnes rekordně nejnižší úrokovou sazbu (1,99 %). Bohužel podmínky pro získání tohoto úvěru patří spíše mezi ty tvrdší – čekací doba je 56 měsíců a je třeba naspořit 50 % cílové částky. Zvláštností je i to, že v tomto tarifu nelze získat překlenovací úvěr.

Proč je dobré to vědět?

Pro ty, kdo chtějí úvěr ze stavebního spoření, je význam rychlosti tarifu jednoznačný. Tarif je nutno vybírat s ohledem na okamžik, kdy bude úvěr zapotřebí. Jaký význam však má čekací doba pro klienty, kteří použijí překlenovací úvěr?

Klasický překlenovací úvěr se neumořuje průběžně, je splacen jednorázově přiděleným úvěrem a naspořenou částkou. Dříve nebo později je tedy nahrazen úvěrem ze stavebního spoření. Okamžik, kdy se tak stane, je určen právě rychlostí tarifu. Čím delší je čekací doba na přidělení úvěru, tím déle klient spoří a současně platí úroky z překlenovacího úvěru. I to je dobré vědět při výběru toho nejvhodnějšího tarifu pro překlenovací úvěr.

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

Spolupracujeme


 
 

Nabídka realit