Doklady o příjmech a výdajích

19. úno. 2015

Banka se nejprve snaží zjistit, zda žadatel má dostatek finančních prostředků na splácení hypotéky. Bere však v úvahu i to, zda zájemci zbude dost na běžné životní potřeby. Při zjišťování finanční situace banky dopodrobna prozkoumávají veškeré závazky – půjčky, leasingy a podobně. Řada zájemců o hypotéku skončí již ve stadiu posuzování příjmů a výdajů.

Dnes jsou již v nabídce i hypotéky bez dokládání příjmů. Bance postačí prohlášení, že máte peněz dost.

TIP: Po odečtení všech nutných výdajů včetně splátky hypotečního úvěru by měl rodině žadatele zbývat alespoň 1,2 násobek životního minima. Banky v praxi bývají přísnější, stanovují si totiž určitou rezervu v podobě koeficientu, kterým životní minimum násobí.

Při posuzování příjmů se sečtou příjmy dospělých členů rodiny (ti se označují jako spoludlužníci), která má o úvěr zájem. Je nutné předložit potvrzení zaměstnavatele o výši platu za poslední půl rok (některé banky však chtějí až za poslední dva roky), v případě podnikatelů daňové přiznání potvrzené finančním úřadem rovněž za poslední dva roky. Dále musí být předloženy doklady o dalších závazcích, půjčkách a podobně.

Doložení příjmů
zaměstnanci:

 • průkaz totožnosti
 • kopie mzdového listu nebo výplatní pásky za posledních šest měsíců až dva roky potvrzená zaměstnavatelem
 • potvrzení zaměstnavatele o průměrném příjmu
 • ostatní příjmy

podnikatelé:

 • průkaz totožnosti
 • živnostenský list, koncese
 • potvrzení správy sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny o prováděných platbách ve prospěch těchto institucí
 • přiznání k dani z příjmu fyzických osob za poslední dva roky potvrzené finančním úřadem
 • v případě příjmů plynoucích z pronájmu: nájemní smlouva a vlastnický list k této nemovitosti
 • příjmy z kapitálového majetku (například cenné papíry)

Doložení výdajů

 • smlouva o dalším úvěru, půjčce, leasingu
 • smlouva o stavebním spoření, penzijním připojištění
 • pojistné smlouvy, doklady o platbách pojistného (pojištění nemovitosti, domácnosti, životní, úrazové, vozidel a další)

doložení ostatních individuálních pravidelných výdajů (například rozhodnutí soudu o placení výživného).

NABÍDKA NAŠICH SLUŽEB

Spolupracujeme


 
 

Nabídka realit